Intervencija prije dolaska JPVP Grada Osijeka

08. 4. 2019.

Požar na automobilu se dogodio 31.3.2019. u Osijeku, ulica Leopolda Bogdana Mandića. Prije nego je došla JPVP Grada Osijeka, slučajni prolaznik je požar već ugasio koristeći svoj vatrogasni aparat za gašenje požara.

Slučajni prolaznik je inače član našeg DVD-a Sarvaš te je educiran za ovakve hitne intervencije. Iz ove priče vidimo da svakako treba ulagati u Dobrovoljna vatrogasna društva diljem Hrvatske jer da slučajni prolaznik nije bio o ovome educiran, tko zna kako bi priča na kraju završila.